Правила акції «До свята Св.Миколая - розіграш планшету на базі ОС Андроїд»

1. Загальні умови Акції - «Розіграш планшета від "СВТ-КОМ на базі Андроїд ОС»

1.1. Розіграш проводиться серед абонентів (далі - "Абоненти") компанії "СВТ-КОМ", які виконали умови даного Положення.

1.2. Заявки на участь в Акції приймаються компанією "СВТ-КОМ" (далі - "Організатор") у період до 17 грудня 2015 року шляхом оплати послуг Інтернет за період 1 листопада 2015 року по 31 грудня 2015 року.  

1.3. Процедура розіграшу призів відбудеться 18 грудня 2015 року о 14:00 в нашому офісі в смт.Чинадієво вул.Волошина 78а  за допомогою інтернет-ресурсу www.random.org. Результати будуть опубліковані 18 грудня 2015 року на сторінках нашого сайту www.svt.uz.ua.

2. Умови участі в акції. Права та обов'язки учасника.

2.1. До участі в Акції допускаються особи, які досягли віку 18 років, громадяни України. Учасниками не можуть бути співробітники і представники Організатора, члени їх сімей.

2.2. Учасник не може передавати та / або будь-яким іншим чином поступатися свої права, пов'язані з участю в Акції третій особі (особам).

2.3. Право на участь в Акції надається кожному абоненту за умови  оплати послуги доступу в мережу Інтернет, відповідно до обраного тарифу, в період з 1 листопада 2015 року по 31 грудня 2015 року.

 2.4. При проведенні розіграшу призів, для позначення учасника Акції буде використовуватися номер відповідного UID-абонента. (може бути переглянутий абонентом в особистому кабінеті через сайт Організатора за адресою https://svt.uz.ua/uk/kabinet-koristuvacha.html в розділі «Інформація про користувача»)

3. Порядок проведення розіграшу. Права та обов'язки Організатора акції.  

3.1. Розіграш призів буде проведено 18 грудня 2015 року о 14.00 в нашому офісі за адресою смт.Чинадієво вул.Волошина 78а.  

3.2. Згідно з умовами Акції буде розіграно Призовий фонд (сукупність майна, призначеного для передачі виграшів відповідно до умов Акції). Призовий фонд утворюється за рахунок коштів Організатора та використовується виключно на передачу виграшів Учасникам Акції.  

3.3. Організатор гарантує, що процедура вибору Переможців заснована на випадковому виборі. При проведенні розіграшу неприпустимі процедури і алгоритми, які дозволяють зумовити результат проведення розіграшу призового фонду до початку проведення розіграшу.

3.4. Процедура розіграшу проводитиметься у нашому офісі. Для обрання переможця під час процедури розіграшу, можуть бути залучені будь-які особи, які на момент розіграшу є нашими абонентами та відповідно до договорів мають оплачені послуги Інтернет згідно встановлених тарифів. Переможці Акції будуть повідомлені про результати за допомогою електронної пошти або по телефону, або у інший доступний спосіб.

3.6. Публікація підсумків розіграшів Призового фонду буде здійснена протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту проведення відповідного розіграшу, на сайті Організатора за адресою www.svt.uz.ua

4. Порядок і терміни отримання виграшів.Особливі умови

4.1. Призи можна буде отримати особисто, в офісі "Організатора". Також призи можуть бути видані довіреній особі переможця лотереї за попередньою домовленістю з «Організатором». Для отримання подарунка необхідно надати посвідчення особи. Переможцем буде вважатися абонент, чий UID буде обраний у процесі розіграшу. Якщо обраний абонент по UID не буде відповідати умовам правил розіграшу згідно пункту 2.3, розіграш буде проводитися повторно до тих пір, поки не

буде визначено переможця згідно умов проведення розіграшу.   

4.2. Встановлені виграші не обмінюються і не можуть бути замінені грошовим еквівалентом. Кожен учасник акції має право на отримання тільки одного призу.  

4.3. Організатор гарантує, що всі призи є новими і на момент їх передачі власникам знаходяться в справному стані і готові для експлуатації відповідно до їх цільового призначення. Зобов'язання Організатора щодо якості виграшів обмежені гарантіями, наданими їх виробниками. Цілісність і функціональна придатність виграшів повинна перевірятися Учасниками безпосередньо при отриманні виграшу. Зовнішній вигляд оригінальних виграшів може відрізнятися від їх зображення в рекламних матеріалах

4.4. Призовий фонд Акції - "Планшет від СВТ-КОМ" складається з: планшета на базі Android OS.

5. Інші умови Акції

5.1. Організатор Акції забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення Переможців Акції.

5.2. Беручи участь в Акції тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення учасником акції цих правил або відмова учасника акції від належного виконання цих правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення акції та/або отримання заохочення тощо) вважається відмовою учасника від участі в акції та отримання заохочення акції, при цьому така особа не має права на одержання від виконавця акції будь-якої компенсації.

5.3. Результати акції є остаточними і оскарженню не підлягають.

5.4. Приймаючи участь у Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, в тому числі на обробку персональних даних, Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”.

5.5 Моментом прийняття умов даних Правил вважається оплата Учасником Акції послуг Інтернет за період 1 листопада 2015 року по 31 грудня 2015 року.

5.6. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

Перейти до початку